Комплекс раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

Призначення комплексу автоматизованих систем раннього виявлення та оповіщення

Комплекс автоматизованих систем раннього виявлення (виявлення) надзвичайних ситуацій (НС) та оповіщення (далі Комплекс) призначений для:

 1. Раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій (контроль до критичних параметрів);
 2. Виявлення надзвичайних ситуацій (контроль критичних параметрів);
 3. Оповіщення працюючого персоналу і інших осіб, які перебувають на території підприємства про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 4. Сповіщення керівного складу підприємства;
 5. Сповіщення відповідальних посадових осіб територіальних органів МНС та цивільного захисту населення і органів виконавчої влади;
 6. Передачі відповідної інформації на пункт централізованого спостереження та оповіщення МНС;
 7. Передачі відповідної інформації на пункт централізованого моніторингу і технічного обслуговування.

Комплекс створюється на базі існуючих на підприємстві і додатково проектованих сучасних телекомунікаційних засобів та інформаційно-програмних продуктів відповідно до «Правил улаштування, ЕКСПЛУАТАЦІЇ та технічного обслуговування систем раннього Виявлення ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ та оповіщення людей у paзі їx Виникнення», затвердженими Наказом МНС № 288 від 15.05 .2006 р

Структурна схема комплексу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення

Структурная схема комплекса систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций


Склад комплексу технічних засобів системи раннього виявлення (виявлення) надзвичайних ситуацій

До складу комплексу технічних засобів підсистеми раннього виявлення (виявлення) надзвичайних ситуацій можуть входити:

 • різного роду датчики для визначення: температури, тиску, рівня загазованості і т.д .;
 • пристрою узгодження (ПУ);
 • модулі комунікаційні універсальні (МКУ);
 • контролери (К);
 • ручні сповіщувачі (РІ);
 • бар'єри іскробезпеки (БІ);
 • автоматизоване робоче місце (АРМ).

Склад комплексу технічних засобів системи оповіщення про надзвичайні ситуації

До складу комплексу технічних засобів підсистеми оповіщення можуть входити:

 • блоки оповіщення універсальні (БОУ);
 • пристрою ручного управління оповіщенням (ПРКО);
 • блок комутаційний для включення акустичних систем (БК);
 • рупорні гучномовці;
 • гучномовці внутрішньої установки;
 • абонентські гучномовці;
 • автоматизоване робоче місце (АРМ).

БОУ призначений для оповіщення персоналу підприємств і населення, що потрапляють в зону можливого ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації та забезпечує:

 • відтворення сигналу сирени "Увага всім!» через гучномовці;
 • відтворення через гучномовці заздалегідь підготовлених мовних повідомлень, що зберігаються в БОУ;
 • трансляцію через гучномовці оперативних мовних повідомлень з мікрофона (АРМ);
 • трансляцію через гучномовці заздалегідь підготовлених мовних повідомлень, що зберігаються в АРМ;
 • прийом кодованих сигналів управління від АРМ для його активації;
 • періодичну самодіагностику в черговому режимі і передачу на АРМ відповідної інформації в разі виявлення несправності.

ПРКО призначене для ручного управління оповіщенням персоналу і забезпечує:

 • передачу мовної информации в межах ділянки, обмеженої зоною Дії гучномовців, підключеніх до даного БОУ;
 • кодований доступ з метою захисту від несанкціонованого включення БОУ.

МКУ є загальним для підсистем раннього виявлення НС та оповіщення і призначений для:

 • прийому даних від джерел первинної інформації, їх обробки і зберігання;
 • передачі даних на автоматизовані робочі місця;
 • контролю працездатності джерел первинної інформації;
 • передачі тривожних мовних повідомлень (в разі виходу контрольованих параметрів за встановлені межі) відповідним респондентам.

До складу АРМ (далі АРМ "Диспетчер") входять:

 • персональний комп'ютер зі спеціалізованим програмним забезпеченням;
 • пристрою модемні універсальні (ПМУ).

ПМУ призначено для:

 • прийому інформації з МКУ по виділеним, комутованим лініям і GSM каналам;
 • управління блоками оповіщення по виділеним комутованим лініям і GSM каналам;
 • оповіщення респондентів шляхом автодозвону по каналах ЄНСС.

Опис роботи системи раннього виявлення НС

Дані з джерел первинної інформації ИПИ (поточні значення параметрів і / або перевищення їх гранично-допустимих значень) через пристрої узгодження передаються на універсальні комунікаційні модулі і далі на пункт централізованого спостереження та оповіщення МНС.

При відмовах в роботі компонентів ИПИ генерується сигнали несправності, які через ПУ також передаються на МКУ і далі на АРМ "Диспетчер" і на пункт централізованого моніторингу і технічного обслуговування.

МКУ також забезпечує передачу мовних повідомлень посадових осіб підприємства, територіальних органів ЦЗН і НС та виконавчої влади. У Комплексі автоматизованих систем раннього виявлення (виявлення) надзвичайних ситуацій та оповіщення передбачено три рівня оповіщення керівного складу та працюючого персоналу, а також оповіщення відповідних служб:

 1. перший рівень - в автоматичному режимі при досягненні контрольованими параметрами докрітічних значень;
 2. другий рівень - в автоматичному режимі при досягненні контрольованими параметрами критичних значень;
 3. третій рівень - в автоматичному або автоматизованому режимі при кваліфікованості черговим персоналом аварійної ситуації, як надзвичайної.

Зокрема, в останньому випадку він здійснюється:

 • оповіщення працюючого персоналу, через абонентські і рупорні гучномовці: імітація звучання сирени (10 с), тривожне мовне повідомлення, пауза (2 с), повтор тривожного мовного сповіщення, пауза, повтор тривожного мовного повідомлення;
 • передача тривожного мовного сповіщення по каналам ЄНСС шляхом автодозвону, здійснюваного з АРМ відповідно до затвердженої схеми оповіщення;
 • передача тривожного мовного сповіщення по каналам ЄНСС шляхом автодозвону, здійсненого з МКУ на АРМ Пункту централізованого моніторингу і технічного обслуговування;
 • передача даних на АРМ Пункту централізованого спостереження та оповіщення МНС.

Для електроживлення технічних засобів системи на час перебою електропостачання передбачаються джерела безперебійного живлення з вбудованими акумуляторами, розрахованими на роботу в режимі очікування протягом 24 год, в режимі тривоги - 3 ч. Для роботи з системою додатковий персонал не потрібно. Навчання співробітників підприємства роботі з технічними засобами виконує підрядна організація при проведенні дослідної експлуатації.

Технічне обслуговування та ремонт системи виявлення може виконуватися штатним підрозділом об'єкта або спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію.

Технічне обслуговування та ремонт повинні проводити спеціально навчені працівники, які вивчили керівництво по експлуатації технічних засобів, правила та нормативні документи та пройшли відповідний інструктаж на робочому місці.

Технічні засоби системи забезпечують перехід на альтернативні стандарти зв'язку шляхом заміни передавальних і прийомних терміналів і зміни протоколу передачі даних без зміни технічних засобів.

Надійність системи виявлення забезпечується за рахунок дистанційного / місцевого тестування, резервування і дублювання каналів зв'язку, джерел електроживлення і функціонально важливих складових частин. Тривалість відновлення функціонування системи після відмови становить не більше 30 хв.

Технічні засоби розраховані на термін експлуатації не менше 10 років. В системі передбачені заходи захисту інформації при аваріях і збоях в системі електропостачання: архівація даних і збереження даних під час оперативної обробки в двох копіях в незалежній пам'яті.

До складу системи входять програмні засоби перевірки семантичної узгодженості та несуперечності даних, а також механізми забезпечення захисту програмних компонентів від несанкціонованого зміни програмного коду.

 

Посилання на матеріали цього розділу: